عرفان وب|تحقیقات بازار
حضور فعال در عرصه بازار رقابتي امروز با توجه به شيوه هاي نوين بازاريابي کاري بس دشوار به نظر مي رسد و در آينده اي نچندان دور شيوه هاي سنتي فروش و بازاريابي جاي خود را به فعاليت در دنياي اينترنت و شبکه هاي اجتماعي خواهد داد، تنها در سال 94 ت ...
سوال داری؟
به مشاوره نیاز داری؟
از کارشناسان ما بپرس
026-33510883
روز هفته
از 8 صبح
تا 8 شب